Ακαδημία Παλλήνης – Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μεσογείων Νικητές FC – Γέρακα, Παλλήνη
Ακαδημία Παλλήνης – Νικητές FC – Καλλιεργούμε τη νοοτροπία του Νικητή! – Γέρακας, Παλλήνη