Ακαδημία Γέρακα – Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μεσογείων Νικητές FC – Γέρακα, Παλλήνη
Ακαδημία Γέρακα – Νικητές FC – Καλλιεργούμε τη νοοτροπία του Νικητή! – Γέρακας, Παλλήνη