Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη – Αξιολόγηση πρόληψης τραυματισμών

You are currently viewing Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη – Αξιολόγηση πρόληψης τραυματισμών
  • Post category:Νέα
Κατόπιν προσφοράς του νέου κέντρου αποκατάστασης “Kinysio” που λειτουργεί στην γειτονιά μας, τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Advanced” της ακαδημίας μας πέρασαν από αξιολόγηση πρόληψης τραυματισμών προκειμένου να γνωρίζουν οι προπονητές μας -και οι γονείς φυσικά- τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού.
 
Τα παιδιά αυτά έχουν ένα πιο επιβαρυμένο προπονητικό πρόγραμμα και συνδυαστικά με την φάση ανάπτυξής του, είναι σημαντικό αυτό να σχεδιάζεται με υπευθυνότητα.
 
Ευχαριστούμε πολύ το “Κιnysio” (μέλος του προγράμματος ανταπόδοσης LOYALTY) για την προσφορά και την άκρως επαγγελματική προσέγγιση.