Διαδικτυακή Πλατφόρμα – Ανάλυση Παιχνιδιών

You are currently viewing Διαδικτυακή Πλατφόρμα – Ανάλυση Παιχνιδιών
  • Post category:Νέα

Σήμερα αξιοποιήσαμε άλλο ένα εργαλείο της ακαδημίας μας, τη διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι προπονητές μπορούν να αναλύουν τα παιχνίδια της ομάδας τους. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά βλέπουν τον ίδιο τους τον εαυτό αγωνιζόμενο, και μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες που θα φανούν πολύτιμες στο μέλλον. “Teamwork makes the dreamwork”