Το Γήπεδο Ανθούσας είναι η φυσική έδρα της ανδρικής ομάδας των ΝΙΚΗΤΩΝ,
καθώς και η έδρα για τους επίσημους αγώνες των τμημάτων Κ16 και Κ14 της ακαδημίας.

Γήπεδο Ανθούσας

Λεωφόρος Ανθούσας 273