Τμήματα

– Stars (5 -7 ετών)

– Projuniors (7 -9 ετών)

– Juniors (9 -11 ετών)

– Προπαίδες (11 -13 ετών)

– Παίδες (13-15 ετών)

– Έφηβοι (15-18 ετών)

– Άνδρες (18 ετών και άνω)

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μεσογείων ΝΙΚΗΤΕΣ - Ακαδημία 1
Τμήμα Ακαδημίας 1
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μεσογείων ΝΙΚΗΤΕΣ - Ακαδημία 2
Τμήμα Ακαδημίας 2
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μεσογείων ΝΙΚΗΤΕΣ - Ακαδημία 3
Τμήμα Ακαδημίας 3
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μεσογείων ΝΙΚΗΤΕΣ - Ανδρική Ομάδα
Ανδρική Ομάδα