Προπονητές

Ο Ηλίας Καραπιπέρης και οι υπόλοιποι προπονητές της Ακαδημίας είναι κάτοιχοι διπλώματος Προπονητικής των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. και της UEFA (Ευρωπαίκη Ομοσπoνδία ποδοσφαίρου).

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μεσογείων ΝΙΚΗΤΕΣ - Προπονητές
Προπονητές Ακαδημίας